Home » Regnskap » H » Håndverksbedrift

Håndverksbedrift

Manuell omforming av halvfabrikater til ferdigprodukter.

Nærmere forklart. Håndverksbedrifter er som regel småbedrifter med bare én eller få ansatte. De skiller seg fra industribedrifter ved at produksjonen foregår etter håndverksmessige tradisjoner og er mindre automatisert. Under produksjonen brukes det gjerne verktøy og andre tekniske hjelpemidler. Det er særlig innenfor byggfagene at det finnes mange håndverkere, blant annet snekkere, elektrikere, rørleggere og malere. Møbler er et eksempel på et produkt som lages både etter håndverksmessige tradisjoner og ved industriproduksjon.

Referanse: Lederkilden