Home » Regnskap » G » Grupperabatt

Grupperabatt

Rabatt som ytes til innkjøpsgrupper.

Nærmere forklart. Under vises et eksempel på rabatter som innrømmes til grupper som reiser med Troms fylkestrafikk:

Grupper på minimum 10 personer og som hovedsaklig består av barn/ungdom som i barnehage, grunnskole, videregående skole, idrettslag eller en frivillig organisasjon og som skal reise for å delta i et arrangement eller en aktivitet som hovedsakelig retter seg mot barn eller ungdom (under 20 år) kan innvilges grupperabatt på 60 prosent. Billetten kan betales kontant (kort/penger) eller Tromskortet. Gruppereisen skal betales i en samlet betaling.

For å få særskilt rabatt må gruppen på forhånd og seinest to dager før reisen tar til, registrere sin reise på dette skjemaet.

Referanse: Tromskortet