Home » Regnskap » G » Grunnpris

Grunnpris

Basispris, det vil si pris før rabatt til neste omsetningsledd.

Nærmere forklart. For å forklare hva grunnpris er, kan vi ta utgangspunkt i veiledende pris for sau 2018 fra Norsk Sau og Geit.

NKS (rasekode 10), kvit spælsau (rasekode 4), farga spælsau (rasekode 21), sjeviot (rasekode 3) og pelssau (rasekode 12)

Kåra værlam

Grunnpris: 3 100 kr

Tillegg: 50 kr per poeng over 115 i O-indeks

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet. Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris.

Avkomsgranska vær

Grunnpris: 3 900 kr

Tillegg: 200 kr per poeng over 115 i offisiell O-indeks

Gjelder værer som er 1,5 år eller mer. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.

Seminvær

Grunnpris: 3 900 kr

Seminværtillegg: 4 500 kr

Indekstillegg: 200 kr per poeng over 115 i offisiell O-indeks

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som ikke har offisiell indeks betales med grunnpris. Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid og “plunder og heft”, samt premie for å levere en seminvær. Seminværer som vrakes ved ankomst seminstasjonen pga feil som selger burde ha sett, mister seminværtillegget.

Søyelam

Grunnpris: 2 500 kr

Indekstillegg: 25 kr per poeng over 115 i O-indeks

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, Skal være i så god utvikling at de kan pares samme høsten. Prises ikke etter levendevekt.

Voksne søyer

Grunnpris: 2 500 – 3 000 kr

Indekstillegg: 25 kr per poeng over 115 i O-indeks

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i september-november

Referanse: Norsk Sau og Geit