Home » Regnskap » G » Grunnkostnader

Grunnkostnader

Fellesbetegnelse for materialkostnader og arbeids- eller lønnskostnader.

Nærmere forklart. Selvkostkalkyle

I et tenkt tilfelle kan det være at en ønsker å kalkulere selvkost for en enkelt enhet i en produksjon. Dette vil da bli grunnkost for en enhet og består av direkte materialkostnad for den aktuelle enheten, direkte lønn for å produsere en enhet, samt indirekte kostnader per enhet.

Grunnkostnaden vil i mange tilfeller avvike betydelig fra tilvirkningskost for en serieproduksjon, ettersom direkte lønn må dele på den tiden det tar å produsere en enhet, kontra flere.

Derfor er tilvirkningskost i selvkostkalkylen en mer nøyaktig beregningsmetode for å kalkulere frem tilvirkningskostnader for en produksjon.

Sagt på en annen måte; vil det være rettferdig å betale det samme i lønn for en som skal koke ett egg kontra det å steke det eller lage omelett av det. I de to siste tilfellene må en stå ved siden av og passe på, mens en i første tilfelle bare kan vente på at vannet koker; så legge egget ned i vannet; sette på klokken og vente.