Home » Regnskap » G » Grossistfunksjoner

Grossistfunksjoner

Formidling av distribusjon av varer og tjenester mellom produsent og detaljister. Grossisten opererer imidertid også på bedriftsmarkedet ved salg til produsenter når disse kjøper sin produksjonsvirksomhet. Andre funksjoner; innkjøp, sortiment, lager, salg, transport, kreditt, risiko.

Nærmere forklart. I prinsippet fordeler en grossist et større vareparti til detaljister. Detaljistene selger videre til forbrukeresom kun behøver få enheter av varen. En detaljist kan henvende seg til én grossist istedenfor mange produsenter/importører. I mange tilfeller er derfor grossisten et effektivt mellomledd mellom produsenter/ importører og detaljister. En grossist ivaretar derfor funksjoner som er nødvendige for effektiv vareflyt fra produsent/importør til detaljister og andre brukere:

innkjøp sortiment lager salg transport kreditt informasjon service Referanse: Store norske leksikon