Home » Regnskap » G » Grossist

Grossist

Handelsforetak som i eget navn og for egen regning kjøper og selger varer og/ eller tjenester. På distribusjonsveien står grossist mellom produsent og detaljist. Grossisten holder som regel lager og utfører en rekke funksjoner for produsentene, og yter dessuten ofte en utstrakt service ovenfor detaljistene.

Nærmere forklart. En grossist er en virksomhet som driver videresalg av varer, uten egen bearbeiding, til detaljister eller andre sluttbrukere, som for eksempel bedrifter eller institusjoner.

I prinsippet fordeler en grossist et større vareparti til detaljister. Detaljistene selger videre tilforbrukeresom kun behøver få enheter av varen. En detaljist kan henvende seg til én grossist istedenfor mange produsenter/ importører. I mange tilfeller er derfor grossisten et effektivt mellomledd mellom produsenter/ importører og detaljister. En grossist ivaretar derfor funksjoner som er nødvendige for effektiv vareflyt fra produsent/importør til detaljister og andre brukere:

innkjøp sortiment lager salg transport kreditt informasjon service Referanse: Store norske leksikon