Home » Regnskap » G » Grenseutgift

Grenseutgift

Grenseutgiften for en produksjonsfaktor er merutgiftene til denne faktoren ved anskaffelse av én enhet til av samme faktor.

Nærmere forklart. Grenseinntekt eller marginalinntekt er et økonomisk begrep som viser til økningen i inntekt ved å produsere én ekstra enhet av en vare. Grenseinntekt er sammen med grensekostnad sentralt når man skal beregne den optimale produksjonen, ettersom overskuddet vil være maksimert når grenseinntekten er lik grensekostnaden. Grenseinntekten er gitt som den deriverte av inntektsfunksjonen.

I denne sammenhenge vil grenseutgift og grense-kostnad ha samme mening.

Referanse: Wikipedia