Home » Regnskap » G » Grenseprodukt

Grenseprodukt

Økning av overskudd som man på et gitt produksjonsnivå får av innsats av en tilleggsenhet (mengdeenhet) av en produksjonsfaktor, ved konstant innsats av alle andre produksjonsfaktorer.

Nærmerer forklart. Gjennomsnittsproduktivitet viser til hvor mange enheter ferdigvare som produseres per enhet av innsatsfaktoren. Grenseproduktivitet viser til hvor mange ekstra enheter ferdigvare som blir produsert dersom vi øker innsatsfaktoren med én enhet. Det er en viktig sammenheng mellom grenseproduktivitet og gjennomsnittsproduktivitet:

Hvis grenseproduktiviteten er større enn gjennom-snittsproduktiviteten vil gjennomsnittsproduktiviteten stige. Hvis grenseproduktiviteten er mindre enn gjennom-snittsproduktiviteten vil gjennomsnittsproduktiviteten synke. Referanse: Wikipedia