Home » Regnskap » G » Grenseavsetning

Grenseavsetning

Økning i avsetning ved senkningen av priser så mye at etterspørselen etter produktet stiger med en enhet.

Nærmere forklart. En hamburger koster 25 kroner i utsalg. Dersom prisen senkes til kroner 20, vil en da kunne tiltrekke seg kunder som velger å kjøpe to hamburgere i stedet for en?

Grenseavsetning er dermed en beskrivelse av hvor mye etterspørselen øker når prisen på produktet eller tjenesten endres.

Nå er det ikke slik at etterspørselen øker proposjonalt med endring i prisen. Tild et er det alt for mye forstyrrelser i markedet på grunn av kampanjer og sjokk tilbud (spesielt innen matvarehandelen).

Men prinsippet om at dersom prisen senkes tilstrekkelig nok vil også etterspørselen øke. Dog bare til et visst nivå. For dersom prisen settes for lavt i forhold til konkurrentene, vil forbrukerne se på dette som et lokketilbud og kjøpsadferden vil likeså bli helt tilfeldig. Eksempler på dette er bensinkrig mellom pumpestasjoner, hvor forbrukerne kun utnytter prisen på den laveste pumpen i salgsperioden for deretter å vende tilbake til sin vante stasjon.