Home » Regnskap » G » Grenseavkastning

Grenseavkastning

Endring i avkastning ved å produsere og selge en enhet mer. Ved optimal tilpasning bør bedriften utvide produksjonen/ salget til grenseavkastningen er lik null, det vil si at grenseinntekten er lik grensekostnaden.

Nærmere forklart. Klassisk økonomisk teori opererer med «loven om minskende grenseavkastning». Kort fortalt betyr det at jo mer du forsøker å vokse innenfor et bestemt marked, jo hardere blir det å tjene penger. Studerer man tradisjonelle virksomheter som gruvedrift eller landbruk er en slik lov åpenlys. Jo dypere man må grave for å få ut kullene, eller jo mer man må gjødsle for å øke produksjonen av soyabønner – jo tøffere blir marginene.

Flere og flere økonomer hevder imidlertid at denne loven ikke gjelder for produsenter av høyteknologi. Noen, blant dem økonomiprofessor Brian Arthur ved Stanford University går så langt som at for høyteknologi gjelder helt andre økonomiske lover – nemlig at ekspansjon gir høyere lønnsomhet og økende grenseavkastning.

Årsaken, sier Arthur, ligger blant annet i de høye utviklingskostnadene og de lave reproduksjons­kostnadene som preger mange høyteknologiprodukter. Det kan koste – bokstavelig talt – milliarder av dollar å utvikle en ny mikroprosessor, et nytt operativsystem eller en ny nettjeneste, men reproduksjonskostnadene (det å framstille eksemplarer av produktet eller instanser av en tjeneste) beløper seg til noen få hundre dollar (for mikroprosessoren), noen få dollar (for en CD-ROM plate som inneholder operativsystemet), og noen få cent (for strøm til tjeneren som leverer en instans av en nettjeneste).

Men enda viktigere er den makten som ligger i en installert base. Dersom et høyteknologiselskap har klart å etablere seg som den ledende aktøren i et markedssegment er det innenfor dagens rammeverk vanskelig å hindre selskapet i å dominere markedssegmentet. Det ledende selskapet kan bruke sin kontroll over basisteknologien til å stadig innføre endringer som kaster konkurrentene ut i en kostbar og frustrerende teknologisk sisten. Så snart en konkurrent har fått ferdig et produkt som slår en kile inn i markedslederens installerte base kommer markedslederen med en «forbedring» som endrer forutsetningene, og dermed må konkurrenten halse videre.

Les mer her!

Referanse: Gisle Hannemyr