Home » Regnskap » G » Gjennomsnittsprinsipp

Gjennomsnittsprinsipp

Benyttes i kalkulasjon. Variant av fortidssatsprisnipp. Kostnadene fordeles på produktene etter satser basert på gjennomsnittskostnadene i tidligere perioder.

Nærmere forklart. I kalkulasjoner hvor råvarerpriser endrer seg både i negativ og positiv retning gjennom året (f.eks. brensel eller strøm), vil det være vanskelig å finne en sats som er representative for alle prissvigninger gjennom året.

I slike tilfeller vil det å ta gjennomsnittlig pris for forrige år kunne virke som en god indikator på fremtidig prisutvikling i markedet.