Home » Regnskap » G » Gjennomsnittsproduktivitet

Gjennomsnittsproduktivitet

For en produksjonsfaktor: forholdet mellom produktmengden og mengden av produksjonsfaktoren som går med i produksjonen.

Nærmere forklart. Gjennomsnittsproduktivitet viser til hvor mange enheter ferdigvare som produseres per enhet av innsatsfaktoren. Grenseproduktivitet viser til hvor mange ekstra enheter ferdigvare som blir produsert dersom vi øker innsatsfaktoren med én enhet. Det er en viktig sammenheng mellom grenseproduktivitet og gjennomsnittsproduktivitet:

Hvis grenseproduktiviteten er større enn gjennomsnittsproduktiviteten vil gjennomsnittsproduktiviteten stige.

Hvis grenseproduktiviteten er mindre enn gjennomsnittsproduktiviteten vil gjennomsnittsproduktiviteten synke.

Referanse: Wikipedia