Home » Regnskap » G » Gjennomsnittspris

Gjennomsnittspris

Gjennomsnittlig innkjøpspris som kan beregnes for forskjellige innkjøp av en og samme vare når man tar hensyn til lagerbeholdningen.

Nærmere forklart. Det er normalt at en vare kan både øke og synke i pris i takt med etterspørselen gjennom året. Ribbe og pinnekjøtt er noe en kan spise mesteparten av året, men som tradisjonelt er forbeholdt jul og nyttår. Da er det nauturlig at prisen og tilgjengeligheten øker etterhvert som vi nærmere oss denne høytiden, ettersom forbrukerene er mer betalingsvillige og lettere kan akseptere økte priser.

På samme måte vil det være for torsk, lever og rogn som har sine perioder med stor etterspørsel. Eller flybiletter som ofte er dyrere i perioder hvor mange reiser samtidig.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for prisnoteringen på grøntsektoren, og likeså et ansvar for å overvåke at markedsprisene for jordbruksvarer ikke overstiger jordbruksavtalens målpriser.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å foreta ukentlige prisnoteringer for poteter, frukt- og grønnsaker, slik at jordbruksavtalens intensjoner blir fulgt opp. Dette er fordi det på denne sektoren ikke er operative markedsregulatorer som på korn-, kjøtt-, egg- og melkesektoren. Det hentes inn data fra de største markedsaktørene hver tirsdag, som er noteringsdag. Disse bearbei­des og sammenstilles til veide gjennomsnittlige produsentpriser, såkalte noteringspriser, som settes i forhold til målprisene.

Tallgrunnlaget blir videre brukt som grunnlag for eventuell administrering av tollvernet på grøntsektoren. For produkter som ikke omfattes av målprissystemet utarbeides tilsvarende veide produsentpriser. Det er alltid en viss variasjon i prisene, og noteringen blir en veid middelpris. I dette arbeidet er det behov for å ha oversikt over varetilgang og prognoser, og Landbruksdirektoratet spiller en sentral rolle.

Landbruksdirektoratet sammenstiller materiale fra ulike markedsaktører for å gi informasjon til bønder, grossister, aviser og andre interesserte. Landbruksdirektoratet som noteringsansvarlig orienterer også ukentlig om markedssituasjonen, med hovedvekt på norsk produksjon.

Les mer om overvåkningen her!

Referanse: Landbruksdirektoratet