Home » Regnskap » G » Gjennomsnittsmetoden

Gjennomsnittsmetoden

Tilordningsprinsipp ved fordeling av anskaffelseskost. Både solgt kvantum (antall) og utgående balanseverdi omregnes til gjennomsnittlig kostpris. I beregningen brukes vanligvis et veid gjennomsnitt, det tas hensyn til både antall og pris.

Nærmere forklart. Solgt kvantum og utgående balanse (UB) vurders til gjennomsnittlig kostpris. Kostpris er prisen som varene ble kjøpt inn til og inkluderer også variable transportkostnader fra leverandør.

Gjennomsnittlig kostpris vinner vi ved å summere varene som er tilgjengelig for salg med antall enheter.

Gjennomsnittsmetoden er en "tommelfingerregel" for å finne den gjennomsnittlige verdien av de varene en selger. Kan benyttes for å finne ut om en er flinkere til å selge dyre varer enn de rimeligste varene i sortimentet.