Home » Regnskap » G » Gjennomsnittskalkyle

Gjennomsnittskalkyle

Kalkyle basert på gjennomsnittssatser for kostnader.

Nærmere forklart. Selvkostkalkyle

Der det ikke er mulig å etablere en selvkostkalkyle (for eksempel når en skal budsjettere et bedriftsregnskap for første gang), kan en benytte gjennomsnittskalkyle.

Den som ønsker å investere i et hotell for første gang, og som ikke har noe referanseregnskap å støtte seg på, vil måtte basere sine kalkyler på gjennomsnittskostnader. En gjennomsnittlig frokost koster 30 kroner å lage, et gjennomsnittlig rom koster 210 kroner å klargjøre, markedsføring koster i snitt 25 % av salgsprisen osv.

Det er dette som er den store svakheten med gjennomsnittskalkyler. De er veldig usikre og kan likegodt være helt gale i forhold til den virkelige verden.