Home » Regnskap » G » Gjenskaffelsesverdi

Gjenskaffelsesverdi

Den verdi som svarer til en årsproduksjonsfaktors gjenanskaffelsespris.

Nærmere forklart. Når en fabrikk skal erstatte en produksjonsmaskin, vil det mest lønnsomme for bedriften være å finne en maskin som er i stand til å erstatte den produksjonsmengden som tidligere maskin hadde mulighet til å levere.

Nye maskiner kan kanskje levere dobbelt så mye produktivitet på halve tiden, men vil det være forsvarlig for bedriften å produsere så mye mer enn det markedet forlanger?

Et annet alternativ er at maskinen produsere bare 80 % av tidligere maks produksjonskapasitet. Skal en da kjøpe to maskiner, eller skal en redusere kapasiteten med 20 %.

Gjenskaffelsesverdi for en maskin er at den er i stand til å yte samme årsprduksjon som den maskinen den erstatter, og til en pris som gjør det regningssvarlig å investre i den.