Home » Regnskap » G » Gjeldsandel

Gjeldsandel

Gjeld dividert med totalkapital.

Nærmere forklart. Soliditet

I eksemplet ovenfor vil gjendsandelen i 2000 være like gjeld på kroner 5 505 000 / totalkapital på kroner 7 463 000, som blir 73,8 %

Det vil si at 73,8 % av serlskapets samlede kapital vil gå til å dekke gjelden som selskapet har opparbeidet.