Home » Regnskap » G » Gjeld

Gjeld

Balansen i regnskapet viser bedriftens gjeld til blant annet leverandører, banker, investorer og eiere.

Nærmere forklart. Balansen - spefisisert

Gjelden deles normalt inn i pantegjeld (gjeld som er sikret med pant i bygninger, inventar eller varelager) og kortsiktig gjeld (leverandørgjeld, merverdiavgift, skattegjeld mv.)

Pantegjelden har løpetid på lengre enn ett år, mens den kortsiktige gjelden har løptid på under ett år.