Home » Regnskap » G » Giro/ girering

Giro/ girering

Betalingsmåte. Skjer gjennom postverket eller bank, som

mottar innbetalinger, foretar overføringer (gireringer) mellom kontohavere, utfører utbetalinger. Nærmere forklart. Giro

Giro (fra latin gyrus, krets, omløp eller overføring) er en form for betaling fra en bankkonto til en annen, som settes i gang av den som betaler. Hovedsakelig gjennomføres en girering ved at betaler tar initiativ til å belaste sin bankkonto og godskrive betalingsmottakers bankkonto, for eksempel når man skal betale en faktura.

Selv om debitering og kreditering oftest involverer bankkonto, er girotjenesten åpen for å gjøre betalinger uten bruk av bankkonto både for betaler (ved kontant betaling når girering skjer i skranke i bank eller post) og for betalingsmottaker (utstedelse av Giro Utbetaling per post).

I utgangspunktet var giro en blankettbasert betalingstjeneste, men siden gjøres det meste av gireringer elektronisk.

Referanse: Wikipedia