Home » Regnskap » G » Gevinst- og tapskonto

Gevinst- og tapskonto

Skattemessig begrep som behandler gevinst og tap ved salg av goodwill og varige driftsmidler, jf. skatteloven § 14-45

Nærmere forklart. I virksomhet skal det som utgangspunkt opprettes bare én gevinst- og tapskonto for hvert

enkeltpersonforetak

selskap med deltakerfastsetting, og

aksjeselskap, innretning mv.

Driver en person eller et selskap flere atskilte virksomheter, skal det opprettes én gevinst- og tapskonto for hver virksomhet, jf. sktl. § 14-45 første ledd. Det må vurderes konkret hva som er en eller flere virksomheter.

Les mer om emnet her!

Referanse: Skatteetaten