Home » Regnskap » G » organisasjonsplan

organisasjonsplan

Geografisk orientert

En organisasjonsplan bygd opp etter geografiske områder. Se også kundegruppe– og produktorientert organisasjonsplan.

Nærmere forklart.

En geografisk orientert organisasjonsplan har delt markedet inn i geografisk håndterbare områder, for slik å kunne betjene kundene fra lokale kontorer.

Dette kan begrunnes med lange reiseavstander, lokal kunnskap, lokal tilhørighet og ikke minst lokal markedskunnskap.

Norge er et langstrakt land, hvor det er vanskelig å betjene alle kunder fra ett sentralt kontor. Dersom en skulle velge dette fremfor en geografisk organisasjonsplan, ville en måtte etablere avdeligner som hadde et geografisk områdeansvar.

Hvilken organisering som er best, enten det gjelder geografisk, linjeorganisert eller hierartisk – er noe ledelsen må ta stilling til. Det viktigste er at alle eksisterende og potensielle kunder får den servicen de fortjerner og ikke minst forventer.