Home » Regnskap » G » Generalkontoplan

Generalkontoplan

Eller standardkontoplan er en felles kontoplan for en eller flere næringer.

Nærmere forklart. Generalkontoplan

Hver avdeling i en bedrift kan ha sine detaljerte kontoplaner, hvor hovedpostene samles i en geralkontoplan som beskriver hele driften av selskapet under ett.

I et flyselskap vil gjerne vedlikeholdsavdelingen ha en utvidet kontoplan som viser hvor mye utstyr som kjøpes inn, hvilket ustyr som kjøpes inn mest, hva det koster å vedlikeholde et fly og ikke minst hvor ofte et fly må vedlikeholdes.

Generalkontoplanen ønsker imidlertid kun oversikt over hvor store de totale vedlikeholdskostnadene er og har derfor mindre konti hvor en kan føre vedlikehold på.

Generalkontoplanen er til for at ledelsen skal kunne få den oversikten de trenger for å kunne foreta strategiske beslutninger. Til dette trenger de et oversiktsbilde, men ikke nødvendigvis en detaljert oversikt over de forskjellige postene i regnskapet.