Home » Regnskap » G » Generalforsikring

Generalforsikring

Forsikringskontrakt som omfatter forsikringstakerens samtlige varetransporter i et visst tidsrom. Premien betales for hver enkelt transport.

Nærmere forklart. Incoterms er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser. Klausulene angir hvem som til enhver tid har risikoen for gods underveis, hvem som skal betale kostnadene og hvilke forpliktelser kjøper og selger har.

Alle som sender eller mottar varer og gods, bør benytte en av leveranseklausulene i Incoterms. Vi anbefaler at du velger en klausul hvor du selv har forsikringsansvaret. Da slipper du å forholde deg til et ukjent forsikringsselskap som forhandlingspartneren din har valgt. Og du unngår diskusjoner om hvor og når skaden skjedde.

Les mer om incoterms her!

Referanse: If