Home » Regnskap » F » Fysiske etterspørsels-determinanter

Fysiske etterspørsels-determinanter

Fysiske faktorer som har betydning for etterspørselen, f.eks klimatiske forhold.

Nærmere forklart. Etterspørselen vil alltid være avhengig av hvilken aldersgruppen en tilhører. Men dette er bare en av mange faktorer som styrer etterspørsel.

Fysiske etterspørseldeterminanter for mennesker som bor i kalde strøk vil være et varmt sted å bo, varme klær og gode sko for den kalde delen av året. På samme måte vil etterspørselen for mennesker som bor i varmere strøk, være en plass hvor de kan kjøe seg ned når temperaturene stiger til over 50 grader celcius.

Barn og ungdom vil ha forkejllige behov fra voksne, og voksne vil ha forskjellige behov fra pensjonister. Så de fysiske etterspørselsdeterminantene endrer seg også med alderen.

Etterspørsel innen økonomi er ønsket eller tilbøyelig-heten et individ, gruppe eller bedrifter har for å kjøpe en bestemt vare eller tjeneste i et visst tidsrom. Etterspørselen bidrar til å danne prisen og reflekterer den verdi varen eller tjenesten tillegges i tidsrommet. Etterspørselsfunksjonen for en vare eller tjeneste som tilbys viser hvor mye av som etterspørres til ulik pris når alle andre priser holdes konstante, og kan illustreres grafisk som en etterspørselskurve i markedskrysset. Etterspørselen er nesten alltid priselastisk, hvor høyere pris gir lavere etterspørsel, og omvendt.