Home » Regnskap » F » Funksjonsrabatt

Funksjonsrabatt

Også kalt statusrabatt. Vil si rabatt som innrømmes i henhold til den funksjonen man utfører på distribusjonsveien, f.eks. som grossist eller detaljist.

Nærmerer forklart. Funksjonsrabatt

Den rabatten som innrømmes til store kjeder som fungerer både som importør, dristributør og deltaljhandel.

Mange av de store kjedene har egne distribusjons-apparat som bringer varene frem til det endelige utsalgsstedet. Dette medføre at de kan kjøpe inn i store kvanta og dermed oppnå statusrabatt på innkjøpet.