Home » Regnskap » F » Funksjonsorientert organisasjon

Funksjonsorientert organisasjon

En organisasjon som er bygd opp etter funksjoner, f.eks salg, lager, reklame, innkjøp, produksjon mv.

Nærmere forklart. Funksjonell organisasjon

En funksjonell organisasjon er inndelt i funksjonelle avdelinger som er mer eller mindre speisaliserte innenfor sitt felt. På den måten vil ledelsen kunne tildele ressurser direkte til den avdelingen som trenger å styrkes for at helheten skal kunne fungere.

Det som kan være fordelen med en funksjonell organisasjon fremfor en hierartisk organisasjon er den korte veien til ledelsen. I beskrivelsen over ser en at hver avdeling rapporterer direkte til ledelsen.

Imidlertid fordrer dette at ledelsen kan understøtte alle avdelingene og at avdelingene kan kommunisere direkte med hverandre.