Home » Regnskap » F » Funksjonskostnad

Funksjonskostnad

Kostnad for å oppfylle en funksjon.

Nærmere forklart. I matematikk er en funksjon en realsjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, x-verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, y-verdi). Et eksempel på en slik relasjon er f(x)=x² (leses «f av x er lik x i andre») som viser forholdet mellom innverdien x og dens kvadrattall.

En funksjon kan defineres på mange forskjellige måter: som en formel, som en graf, ved å beskrive egenskapene, eller ved å spesifisere en algoritme for funksjonsverdiene. Funksjonen kan også defineres ved å beskrive forholdet til en annen funksjon, som for eksempel ved inversfunksjoner.

Som en følge av at funksjonsbegrepet er så viktig i matematikk, eksisterer det en stor og rik terminologi knyttet til dette.

Begrepene avbildning, operator, transformasjon og det engelske mapping brukes av og til synonymt med funksjon, av og til med en tillagt nyanse i forhold til denne. Ofte brukes begrepene operatør, transformasjon og mapping spesielt for funksjoner der både argumentmengden og verdiområdet er abstrakte rom, slik som for en lineær transformasjon. Operator brukes ofte for å betegne en funksjon der definisjonsmengden består av funksjoner.

På et hotell vil det finnes rom i forskjellige prisklasser. Noen rom er satt opp som enkeltrom, andre som kombirom (som kan benyttes både som enkelt og dobbeltrom), andre igjen som rene dobbeltrom og til slutt suiter. Er det samme kostnad å rengjøre en suite som det er å rengjøre et enkeltrom. Vil det være større funksjonskostnad for å tilfredstille en kunde som bor på suite enn det er å tilfrestille en kunde som bor på et "billig" enkeltrom? Svaret vil nok være ja i begge tilfeller – og det er dette som er en funksjonskostnad.

Referanse: Wikipedia