Home » Regnskap » F » Funksjonell organisasjon

Funksjonell organisasjon

Organisasjonsform som i stor grad bygger på spesialisering.

Nærmere forklart. Organisasjoner som er inndelt funksjonelt har delt sine avdelinger etter spesialisering. Typiske avdelinger man ser i organisasjoner som dette er regnskap, produksjon, forskning og utvikling, salg og distribusjon. Dette skaper spesialiserte enheter som innehar spisskompetanse innenfor respektive felt. Det kan derimot oppstå problemer og noen ganger konflikter mellom avdelinger da disse ikke alltid har samme fagbakgrunn og mål. Dette er også en veldig rigid struktur som ikke er egnet for organisasjoner i konstant endring. Det er vanskelig å minske og øke organisasjonen i raske vendinger da dette krever endringer i alle organisasjonens enheter.

Referanse: Wikipedia