Home » Regnskap » F » Funksjonell kvalitet

Funksjonell kvalitet

Kvalitet bedømt ut fra de funksjoner et gode skal oppfylle.

Nærmere forklart. Funksjonelle krav kan være beregninger, teknisk informasjon, data manipulasjon og behandling, og andre spesifikke funksjoner som definerer hva et system er ment å oppnå. Atferdskrav som beskriver alle tilfeller hvor systemet bruker de funksjonelle krav som er fremsatt gjennom brukstilfeller. Funksjonelle krav blir også støttet av ikke-funksjonelle krav (også kjent som krav til kvalitet), som setter føringer på design og implementering (for eksempel krav til ytelse, sikkerhet, pålitelighet). Generelt er funksjonelle krav på formen «systemet må gjøre <krav>», mens ikke-funksjonelle krav er «systemet skal være<krav>». Plan for implementering av funksjonelle krav er beskrevet i systemets design. Plan for implementering av ikke-funksjonelle krav er beskrevet i systemets arkitektur.

Det er for eksempel et funksjonelt krav at en sykkel skal kunne rulle på veien, at pedalene skal kunne drive sykkelen fremover ved hjelp av en kjede. Likeledes er det et funskjonelt krav at ski skal kunne gli på sne, eller at en seng på et hotell skal være god å ligge i.

Funksjonelle krav er ikke universielle, men kan endres fra bruker til bruker. Noen forbrukere har høyere krav til produkter og tjenester enn andre, og derfor er det viktig med kontinuerlig produktuvikling for å kunne tilfredstille det økte kravet til funksjonalitet.