Home » Regnskap » F » Fundert inntekt

Fundert inntekt

Inntekt fra formuesbesittelse, med andre ord ikke arbeidsinntekt.

Nærmere forklart. Wikipedia definerer formue som en betegnelse for den økonomiske verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person disponerer med fradrag av de tilhørende, økonomiske forpliktelsene (gjeld).

For en privatperson vil inntekt fra sparing, enten det er i bank eller i fond, aksjer eller eiendom være fundert inntekt.

For en bedrift vil det i all hovedsak være det samme, hvor bedrifter kan velge å investere sitt overskudd i andre bedrifter gjennom oppkjøp av aksjer. Likeledes kan de velge å kjøpe opp eiendom for å utvikle denne og selge den videre.

Så alt som ikke kan direkte knyttes til arbeidsinntekt eller direkte driftsinntekt vil i utgangspunktet kunne defineres som fundert inntekt.

Et mer benyttet uttrykk for fundert inntekt er kapitalinntekt. Du kan lese mer om skatt på kapitalinntekt her!