Home » Regnskap » F » Funderte gjeld

Funderte gjeld

Fast eller konsolidert gjeld. Fundert gjeld er langsiktig.

Nærmere forklart. Bedriftens arbeidskapital

Innen økonomi betyr konsolidere å omplassere kortsiktig gjeld til lån med avdrag og definert løpetid.

Det kan være flere grunnen til at en bedrift ønsker å omplassere kortsiktige kreditter til langsiktig gjeld med definert nedbetalingstid. Bedriften kan ha oppnåd bedre teknisk verdi på sine eiendommer som kan stå som sikkerhet for den langsiktige gjelden. Selskapet kan også ha styrket sin egenkapital, som gir dem bedre betingelser på å refinansiere eksistende langsiktige lån hos en ny bank.

Fundert gjeld gir også bedriften bedre soliditet, da den ikke lengre er så avhengig av å tjene penger i nedgangskonjuturer for å betjene kortsiktig gjeld. Prinsippet er således enkelt – langsiktig gjeld kan betjenes med avdragsfrihet, kortisikg gjeld kan ikke. Så i vanskelige perioder, kan bedriften velge å kun betale rente på den langsiktige gjelden og dermed få bedret sin kortsiktige likviditet.