Home » Regnskap » F » Fullmaktsendossement

Fullmaktsendossement

Medfører ingen virkelig overdragelse av en fordring, men gir bare fullmakt til å inkassere fordringen på fullmaktsgiverens vegne. Se også sesjonsendossement.

Begrepet er ikke lengre i daglig bruk, men forkortet til endossement.

Nærmere forklart. Endossement; er en form for overdragelse av fordringer som brukes på veksler, sjekker, vekselobligasjoner og enkelte andre dokumenter. Det å overdra kalles å endossere.

Endossement skrives på baksiden (derav navnet), gjerne med uttrykket «Ordre N.N.» eller «For meg å betale til N.N.». Hvis debitor ikke betaler, har overtageren (endossataren) regress mot overdrage-ren (endossenten)og dem som tidligere er forpliktet ifølge dokumentet, og kan hos dem kreve betaling straks.

Heri skiller endossement seg fra alminnelig transport av fordringer. Endossement kan være in blanco, det inneholder da bare endossentens underskrift

Referanse: Store norske leksikon