Home » Regnskap » F » Frivillig kjede – detaljistorganisert

Frivillig kjede – detaljistorganisert

Også kalt detaljistkjede. Flere uavhengige detaljister har organisert et nært samarbeid gjennom en eller flere felleseide engrosbedrifter for effektivisering av innkjøp og salg, eventuelt også visse administrative funksjoner, etter nærmere avtalte vilkår. Kalles ofte innkjøpsforening, sørlig hvis kjeden bare består av detaljister.

Nærmere forklart. Hovedhensikten med kjedesamarbeid er å oppnå stordriftsfordeler, det vil si oppnå fordeler som større selskaper har i forhold til mindre bedrifter. De viktigste stordriftsfordelene er knyttet til:

Innkjøp – Ved å samarbeide om innkjøp av varer og tjenester oppnår kjeden større kvantumsrabatter enn medlemmene kan oppnå hver for seg. Vi snakker her om innkjøp av råvarer, markedsføringtjenester, datatjenester, anleggs- og omløpsmidler og administrative tjenester. Markedsføring – Istedenfor at hvert enkelt kjedemedlem skap prøve å skape sine egne unike konkurransefortrinn i sitt lokal marked gjennom et svært begrenset markedsføringsbudsjett, kan medlemmene oppnå økt konkurransekraft gjennom å samle sine markedsføringsbudsjett i en stor pott som brukes til felles markedsføringstiltak og en felles uniformering/profil som gir dem en felles identitet i markedet. Kompetanse – Ved å gå inn i et kjedesamarbeid får medlemmene samtidig tilgang til kjedens samlede kompetanse og erfaringer. Kompetanse og erfaringer som langt overstiger det enkelte kjedemedlems eksisterende kompetansegrunnlag. Rekruttering og opplæring – Istedenfor å måtte bruke masse tid på støtteaktiviteter kan kjedemedlemmene konsentrere seg om kjerneaktivitetene sine og overlate alle støtteaktiviteter til kjedekontoret som har ansvaret for bl.a. rekruttering og opplæring av nye medarbeidere. Regnskap og administrative oppgaver – Istedenfor at hvert enkelt kjedemedlem skal ha sin egen regnskapsfører og administrative systemer kan alle disse støtteaktivitetene delegeres til kjedekontoret som gjør alle disse oppgavene for sine medlemmer bedre og rimeligere enn de selv er istand til å gjøre. Markedsovervåking – For å sørge for at kjedens verditilbud har konkurransefortrinn og er i tråd med markedets behov, krav og forventninger må markedet og konkurrentenes aktiviteter overvåkes kontinuerlig gjennom et avansert system for Business Intelligence for å fange opp endringene så tidlig som mulig. Slik markedsovervåking krever kompetanse og ressurser de enkelte kjedemedlemmene kanskje ikke har, men ved å la kjedekontoret få ansvaret for markedsovervåkingen kan en slik markedsovervåking enkelt gjennomføres til en relativt lav kostnad for den enkelte kjedemedlem. Konseptutvikling – Levetiden til dagens produkter, tjenester og konsepter blir stadig kortere. Noe som krever at alle virksomheter idag driver med konstant konseptutvikling for å kunne tilpasse konseptet sitt stadig endrede forventninger og krav fra markedet. Dette er et kostbart og ressurskrevende arbeid som de færreste kjedemedlemmer har penger til å forsvare hver for seg, men gjennom å drive felles konseptutvikling kan kjeden sørge for at de har et forretningskonsept som er i tråd med markedets krav og forventninger på en bedre og rimeligere måte enn kjedemedlemmene kan gjøre på selvstendig basis. Referanse: estudie