Home » Regnskap » F » Frihavn

Frihavn

Et avgrenset havenområde hvor varer kan føres fritt ut og inn for pakking, lagring og bearbeidelse uten at vareeier behøver å betale toll. Tollmessig anses frihavnen som utland.

Nærmere forklart. En frihavn er et område med havn, større jernbane-stasjon eller lufthavn, hvor man får innføre varer fra alle land tollfritt. Frihavnen er et nøye avgrenset område, som anses å ligge utenfor rikets tollgrense. Alt som befinner seg innenfor frihavnens grenser er fritatt fra både tollavgift og alt ettersyn og kontroll fra tollvesenets side. Andre avgifter kan dog legges på varene, som havneavgifter og lignende. Men toll ilegges først når varen føres fra frihavnen til et annet sted innen samme land.

Frihavnen støtter på en effektiv måte et lands skipsfart og utenrikshandel, og gjør det mulig å konkurrere med utlandet både gjennom transithandel og gjennom eksport av artikler som benytter utenlandske råvarer.

Frihavnsinstitusjonen er gammel. Den første frihavnen var Livorno (1547). Deretter fulgte Genova (1596), Napoli (1633) og Venezia (1661).

I Frankrike var Marseille frihavn fra 1669, men ble fratatt denne av foredelen av nasjonalkonventet (1792–95).

Referanse: Wikipedia