Home » Regnskap » F » Frihandel

Frihandel

Handel med frihandelsvarer. Visse varer som innvåenere av landet kan handle med fritt, det vil si uten næringsbrev på kjøpmannshandel (handelsbrev).

Nærmere forklart. Frihandel er et økonomisk system hvor handelen mellom borgere fra ulike stater foregår uten noen form for tollrestriksjoner eller andre hindringer. Frihandel som økonomisk system slo igjennom på 1800-tallet og avløste Merkantilismen, hvor handel ble sett som et «nullsumspill».

Begrepet frihandel kan også brukes som motsetning til økonomiske system med kjøpstadsrettigheter eller handelsprivilegier. I motsetning til frihandel regnes ofte proteksjonisme, et system hvor man begrenser import og beskytter innenlandsk produksjon.

Referanse: Wikipedia