Home » Regnskap » F » Frie fonds

Frie fonds

Fond som et selskap kan opprette etter at de lovmessige fondsavsetninger er foretatt. Frie fonds er ekte fonds. De er ikke fradragsberettiget ved formuesligning.

Nærmere forklart. I et regnskap disponeres kapitalen på flere fond. Disposisjonsfond er et variabelt fond hvor overskudd og underskudd føres. På reservefond avsettes beløp som skal sikre bedriftens økonomi langsiktig.

I et aksjeselskap er reservefond og skattefond påbudt ved lov, øvrige fond selskaper velger å opprette for andre formål er frivillige.

Ved tidligere bruk av manuelle regnskapsbøker (dagbok og hovedbok) var konto for tap og vinning akkumuleringskonto for endringer som ble ført mot bedriftens egenkaptialkonto i enkeltmannsforetak og disposisjonsfond i aksjeselskap.

Referanse: Wikipedia