Home » Regnskap » F » Fri kontantstrøm

Fri kontantstrøm

Kontantstrøm fra driften inklusive utbetaling til investeringsprosjekter med positiv nåverdi.

Nærmere forklart. Kontantstrøm refererer til en strøm av inntekter eller kostnader som endrer en kontokonto over en angitt tidsramme. Fri kontantstrøm (FCF) er et mål for en virksomhets økonomiske resultater. Det beregnes som forskjellen mellom kontantstrøm og investeringsutgifter.

Kontantinnstrømning kommer fra en av følgende tre aktiviteter: finansiering, investeringer eller drift. Kontantstrømmer, derimot, skyldes utgifter eller investeringer. En kontantstrømoppstilling er en regnskapsoppstilling som viser hvor mye inntekt som genereres og brukes av virksomheten i en gitt tidsperiode. Det beregnes ved å summere ikke-kontante kostnader inklusive avskrivninger, med netto inntekt etter skatt. Dataene som brukes i kontantstrømsoppstillingen, er hentet fra virksomhetens balanse.

FCF viser hvor mye penger et selskap genererer etter å ha regnskapet for investeringer, for eksempel bygninger og utstyr. Det er en representasjon av penger som en bedrift kan generere etter å ha lagt ut pengene som trengs for utvidelse av eiendelbasen. Betydningen av FCF er at virksomheten kan utnytte muligheter som øker aksjonærverdien. Det er upraktisk å skape nye produkter, betale utbytte, foreta oppkjøp eller redusere kostnadene når det ikke er kontanter.

CF = Drift kontantstrøm – Investeringer. Dataene som brukes til å beregne selskapets frie kontantstrøm, oppnås vanligvis fra kontantstrømoppstillingen. For eksempel, hvis selskapets ABCs kontantstrømoppstilling registrerte $ 20 millioner fra drift og $ 10 millioner av investeringsutgifter for året: Selskapets ABCs kontantstrøm (FCF) = $ 20 millioner – $ 10 millioner = $ 10 millioner.

Referanse: talkingofmoney