Home » Regnskap » F » Fri kapital

Fri kapital

Kapital som ikke er bundet i bedriften i form av produksjonsanlegg, bygninger, tomter o.l.

Nærmere forklart. Arbeidskapital

Fri kapital er kapital som ikke er bundet opp i anleggsmidler, fast eiendom, varelager mv. og hvor en må selge eiendelen for å konvertere denne til rene penger.

Det å ha tilstrekkelig med fri kapital er viktig for enhver bedrift. Det gir bedfriften mulighet til både å finansiere seg selv i tider med lavere enn normal omsetning. Det gir også bedriften mulighet til å foreta nødvendige investeringer uten å måtte gå via bank eller eiere for å skaffe finansiering.

Prinsippet om at den som har penger har makt, er et viktig prinsipp også for bedrifter. Potensielle investorer ser gjerne mot bedrifter som har en sunn økonomi og mulighet til å utvikle bedriften ved hjelp av egne midler, enten det er fri kapital eller arbeidskapital.