Home » Regnskap » F » Fremstillingskostander

Fremstillingskostander

Tilvirkningskostnader, hva det faktisk koster å fremstille produktet/ tjenesten.

Nærmere forklart. Selvkostkalkyle

I en selvkostkalkyle beregner en hva direkte materialer, direkte lønn og indirekte kostnader vil utgjøre, for så å få frem et estimat for tilvikningskost.

Fremstillingskostnader er de fakstiske kostnaden for å produsere en enhet. Hva en faktisk har betalt i direkte materialer, direkte lønn og indirekte kostnader i tilvirkningen.

Differansen mellom tilvirkningskost og fremtillingskost kan komme av at råvarepriser endrer seg fra den tiden selvkostkalkylen ble laget og den fysiske produksjonen ble gjennomført. Kostnadene kan også øke på grunn at en generell lønnsøkning i samfunnet forøvrig, eller at hjelpematerialer i forbindelse med produksjonen (indirekte kostnader) øker.

Avviket kan også gi lavere kostnader dersom selvkostkalkylen har brukt høyrere priser enn det som markedet faktisk operer med.