Home » Regnskap » F » Franko

Franko

Fritt levert bestemmelsessted av varen.

Nærmere forklart. Franko er en salgsklausul som går ut på at avsender skal levere en forsendelse for egen regning («fritt og betalt»). Dette innebærer at all risiko tilligger avsender, samt kostnader forbundet med porto og/ eller transport av forsendelsesobjektet helt frem til destinasjonen.

Postsendinger merkes ofte med «franko» for å bekrefte at det er betalt porto.

Referanse: Wikipedia