Home » Regnskap » F » Franchise-distribusjon

Franchise-distribusjon

En form for lisensiering. Den innebærer at eieren av et produkt, en metode eller en tjeneste lar en kjede av selvstendige forhandlere distribuere produktet, metoden eller tjenesten mot en fastsatt godtgjørelse.

Nærmere forklart. ”Franchise er en driftsmodell basert på et samarbeid mellom to selvstendige parter (franchisegiver og franchisetaker). Mot direkte eller indirekte finansielt vederlag, distribueres retten til å etablere og drive franchisegivers forretningskonsept. Vilkårene for drift av franchisetakers virksomhet, samt samarbeidet mellom partene, bestemmes i en juridisk avtale.” Cappa 2012.

Franchising er altså en form for samarbeid mellom to uavhengighet parter. Franchisegiver eier en testet og lønnsom forretningsmodell. Franchisetakeren driver sitt eget firma og utøver forretningsideen til franchisegiver. Franchisetakeren danner én lenke i en kjede av selskaper med det samme forretningskonseptet. Kombinasjonen av tryggheten ved en god forretningsidé og drivkraften til den frie entreprenøren gjør at franchise er blitt mer og mer populært.

Franchise gir deg muligheten til å realisere drømmen om å drive egen virksomhet, uten å være gründer. Som franchisetaker skal du kunne støtte deg på franchisegivers erfaringer og kompetanse og på den måten komme enklere og tryggere i gang. Du har ansvaret for din egen virksomhet men allikevel med mindre risiko.

Som franchisetaker må du tro på franchisegivers konsept og du må være villig til å arbeide innenfor de rammer som er beskrevet. Dette betyr at en person som ønsker å bli franchisetaker må undersøke franchisekonseptet grundig. Kan det vise til resultater og er franchisegiveren er i stand til å tilby god opplæring, trening og løpende støtte? Når franchisesystemer ikke lykkes, er det som regel på grunn av at franchisegiver ikke gjør det nødvendige forarbeidet, eller rekrutterer franchisetakere som ikke er i stand til å etablere og drive egen virksomhet.

Referanse: franchiseportalen