Home » Regnskap » F » Fraktfritt

Fraktfritt

Salgsvilkår som går ut på at alle forendelsesutgifter til bestemmelsesstedet skal bæres av selger.

Nærmere forklart. Fraktfritt, det samme som cf (cost and freight), salgsklausul som betyr at selgeren skal betale frakten frem til angitt sted, som vanligvis er kjøperens forretningssted.

Når cf (med en stedsangivelse) er føyd til en oppgitt pris, betyr det at prisen inkluderer innlasting, frakt og eventuelle andre sendingsutgifter unntatt forsikringfrem til nevnte sted.

Referanse: Store norske leksikon