Home » Regnskap » F » Forventet verdi

Forventet verdi

Det summerte produkt av utfall og sannsynlighet i hver mulig tilstand for en usikker (stokastisk) variabel.

Nærmere forklart. De store talls lov sier at hvis vi kaster en terning mange nok ganger, vil vi få like mange enere, toere, treere, firere, femmere og seksere.

Dette taller kaller vi for det forventede resultat ved kast av en terning selv om det ikke er mulig å få akkurat den forventede verdien.

Les mer om emnet her!

Referanse: Ndla