Home » Regnskap » F » Fortolling

Fortolling

Tollvesenets ekspedisjon av importerte varer.

Nærmere forklart. Når en vare blir sendt til Norge, skal den fortolles før du kan ta varen i bruk. Fortolling vil si utregning og betaling av merverdiavgift og eventuell toll eller særavgifter. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen.

Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen for deg) vil ofte automatisk fortolle varesendingen for deg. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tolletaten for deg.

Transportøren krever som regel betaling for lagringen og fortollingen. Transportørene kan ha ulike navn på dette. Posten kaller det “Pris på fortolling”.

Les mer om fortolling her!

Referanse: Tollvesenet