Home » Regnskap » F » Fortjenestemargin

Fortjenestemargin

Differansen mellom nettosalgspris og selvkost.

Nærmere forklart. Selvkostkalkyle

Det er helt logisk at en bedrift alltid vil ha som målsetning å gå med overskudd. Det er også tvingende nødvendig, da det er ulovlig å drifte på kreditors regning.

Fortjenestemarginen viser hvor stor fortjenesten er per omsetningskrone. Det er altså forskjellen mellom det du har solgt for og kostnadene for å produsere de tjenester eller produkter du har solgt.

Det kan også bli definert som størrelsen på overskuddet før rentebærende utgifter, noe som betyr at fortjenestemarginen beregnes før skatt. Ved beregning av fortjenestemarginen tas det ikke høyde for hvordan selskapet har finansiert virksomheten, og man ser derfor ikke hvor godt selskapet har lyktes. Fortjenestemarginen er derfor mest nyttig for å måle fortjenesten i et helt marked eller i en analyse av konkurrenter.

Bruttofortenestemargin

Fortjenestemarginen kan regnes ut ved å ta brutto driftsresultat og dele dette på omsetning. En annen måte å beregne fortjenestemarginen på er

Fortjenestemargin

Husk at fortjenesten alltid må være såpass høy at den kan dekke de faste og variable kostnadene til bedriften i perioder hvor det ikke er mulig å skape overskudd.