Home » Regnskap » F » Fortidssatsprinsipp

Fortidssatsprinsipp

Et kalkyleprinsipp der de kostnadssatser eller kostnadstillegg som er utregnet i en periode brukes for kalkulasjon av de produkter som produseres i en påfølgende periode.

Nærmere forklart. Når en starter en produksjon for første gang mangler en et viktig referansemateriale, nemlig de fysiske eller reelle kostnadene for produksjonen.

Man har brukt kalkyler for å beregne kostnadene og håper at kalkylene skal være så gode at de både dekker de variable og faste kostnadene ved å produsere x-antall enheter.

Selvkostkalkyle

Selvkostkakyle er en av de mest brukte metodene for å kalkulere tilvirknings- og selvkost.

Forttidssatsprinsippet går ut på å lære fra regnskapet om hvordan tidligere kalkyler (f.eks. selvkostkalkyler) har greid å beregne de faktiske kostnadene ved å produsere x-antall enheter.

Dersom kostnadene har blitt satt for lav, må en justere opp enhetskostnadene, er de satt for høye tidligere kan en enten velge å sette ned enhetskostnadene eller ta ut differansen som fortjenestegevinst.

Prinsippet sier enkelt å greit at en skal se bakover for å lære om fremtiden.