Home » Regnskap » F » Forskuddsannuitet

Forskuddsannuitet

En annuitet der kontantstrømmen starter på tidspunkt 0.

Nærmere forklart. Ved en forskuddsannuitet, kommer første kontantstrømseffekt på tidspunkt 0. Den prinsipielle forskjellen mellom etterskudds- og forskuddsannuitet fremgår av tabellen nedenfor. Tabellen viser at du kan lage en forskuddsannuitet ved å flytte alle kontantstrømselementene i etterskuddsannuiteten ett tidspunkt fremover i tid. Derfor er det bare en eneste forskjell mellom de to kontantstrømmene: Etterskuddsannuiteten gir 0 på tidspunkt null og X på tidspunkt T, mens forskuddsvarianten gir X på tidspunkt null og 0 på tidspunkt T.

Tidspunkt 0 1 2 ... T-1 T Etterskuddsannuitet 0 X X X X Forskuddsannuitet X X X X 0

Nåverdi Denne enkle sammenhengen gjør det også helt uproblematisk å overføre renteregningsformlene for etterskuddstilfellet til forskuddsannuiteter

Nåverdi av foskuddsannuitet

Referanse: Portfolio.no