Home » Regnskap » F » Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenteloven ble endret med virkning fra 1. januar 2004. Endringene innebærer at rentesatsen for forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Myndigheten til å fastsette forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet, mens regelverket om forsinkelsesrenten er Justisdepartementet ansvarlig for.

Nærmere forklart. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette opp et EU-direktiv om forsinket betaling. Renten blir heretter fastsatt på samme måte som i Sverige og Danmark, men svenskene har et tillegg på 8 prosent.

Du kan også besøke renteberegning.no og bruke kalkulatorene deres til å regne ut saldo på forfalte poster, inklusive forsinkelsesrente.