Home » Regnskap » F » Forsinkelsesavgift

Forsinkelsesavgift

Hvis skattemeldingen blir levert for sent, blir det ilagt forsinkelsesavgift. Avgiften varierer etter hvor sent skattemeldingen blir levert. Det kan også være knyttet forsinkelsesavgift til andre frister for plikter til det offentlige.

Nærmere forklart. Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist.

Hvem kan få tvangsmulkt? Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen.

Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere den forhåndsutfylte skattemeldingen kan ikke få tvangsmulkt.

Hva kan du få tvangsmulkt for Du kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av blant annet:

aksjonærregisteroppgaven mva-meldingen a-meldingen – se hva du kan få tvangsmulkt for i a-ordningen skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskap tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata) – omfatter alle opplysninger som tredjeparter har plikt til å gi etter skatteforvaltningsloven kap.7 Tvangsmulkt kan også bli ilagt hvis virksomheten ikke retter seg etter pålegg om bokføring, eller ikke gir opplysninger vi har etterspurt i en kontroll.

Brev om varsel og betinget vedtak Skatteetaten sender ut varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer pliktige opplysninger innen frist. Varsel og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet står det hva som er ny frist for å levere opplysningene for å unngå tvangsmulkt.

Satser og betaling Hvis du ikke leverer opplysningene innen den nye datoen i brevet, vil du bli ilagt en daglig mulkt.

Hvor mye mulkten er, beregnes ut fra et rettsgebyr.

I 2019 er rettsgebyret 1150 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

For aksjonærreisteroppgaven er satsen et rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 57 500 kroner. For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 150 000 kroner per periode. For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 57 500 kroner. For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 57 500 kroner. For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 57 500 kroner. For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner. Mulkten løper til du leverer opplysningene vi har etterspurt eller til maksgrensen for tvangsmulkt er nådd.

Du mottar faktura fra Skatteetaten med informasjon om betaling.

Referanse: Skatteetaten