Home » Regnskap » F » Forretningsplan

Forretningsplan

En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Planen vil være et viktig styringsdokument for deg.

Nærmere forklart. Prosessen med utarbeidelse av forretningsplanen:

gir sammen med en forretningsmodell en god struktur og hjelper deg å gjøre de planlagte aktivitetene i rett rekkefølge gir et mest mulig realistisk bilde av virksomheten – fremtidsplaner og muligheter gir en skriftlig oppsummering av: kunnskaper og forutsetninger, forretningsidé, produkter/tjenester, målgrupper/markedsvalg, valgte strategier, markedspotensial, organisering samt økonomien i satsingen forklarer hva og hvordan du skal gjøre det, samtidig som den viser deg og andre hvorfor du gjør det klargjør en del målsettinger som du og andre kan forholde dere til gir deg et beslutningsgrunnlag for satsning, og en bevisstgjøring i forhold til de valg og beslutninger som du står ovenfor forbereder deg til oppstart av eget foretak eller utvidelse av eksisterende foretak Et grundig arbeid med forretningsplanen vil øke sannsynligheten for at prosjektet ditt ender godt, og at du får en bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg med ditt forretningskonsept.

Også forretningsplanen må være et dynamisk dokument som skal justeres når du får ny kunnskap. På den måten blir den sammen med forretningsmodellen et viktig styringsmiddel for virksomheten.

Last ned forretningsplanguide her.

Kilde: Altinn.no